Gezondheid

Ouderenzorg

Ouderenzorg Den haag

Ouderenzorg is meer dan alleen toekijken hoe je moeder en vader oud worden. Ouderenzorg omvat ook het toezicht op de zorg door bezorgde familieleden en professionele zorgverleners. Ouderenzorg volgt meestal de resterende jaren van een persoon thuis, met enkele opofferingen op sommige gebieden. Er zijn ook juridische handelingen bij betrokken, zoals het vaststellen en verlenen van volmachten voor gezondheidszorg en medische behandeling, documentatie over ouderenzorg en duurzame volmachten.

Als u een ouder, echtgenoot of familielid verzorgt, loopt u het risico snel gestrest en overweldigd te raken en op het punt te staan uw eigen leven op te geven. Als u gestrest en overweldigd raakt en op het punt staat uw eigen leven op te geven, loopt u ook het risico om chronische ziekten te ontwikkelen die u in een kwetsbare positie kunnen brengen. Ouderenzorg kan minder schadelijk zijn dan andere, meer traditionele vormen van gezondheidszorg, omdat er geen risico’s aan verbonden zijn voor de ouder of de patiënt. Ouderenzorg gaat niet gepaard met lange wachttijden, zorgen over financiën en verzekeringskwesties, en de dagelijkse en voorspelbare stress en interne druk van werk en gezin.

Ouderenzorg omvat vaak geformaliseerde activiteiten en geplande bezoeken van professionele en familieleden. Het kan ook verwijzen naar het kortstondig en persoonlijk bezoek. Het wordt soms ook thuiszorg, persoonlijke verzorging of thuisgezondheidszorg genoemd. In de meeste gevallen wordt deze zorg verleend door een geschikte zorgverlener die is opgeleid om in te spelen op de behoeften van de gemeenschap aan dergelijke diensten. Thuiszorg is bedoeld om mensen in hun eigen huis te houden, bij familie, vrienden en op hun gemak. In het buitenland kan de zorg worden verleend door bezoekende beroepskrachten die inwonende, interpersoonlijke of beroepsmatige diensten kunnen verlenen, of zij kan worden verleend door georganiseerde verzorgingshuizen. Wanneer de zorgverlening deel uitmaakt van een ontwikkelingsproces, wordt zij soms aangeduid met de term “herstellende” zorg.

De praktijk van de ouderenzorg legt druk op familie en vrienden, die zich bewust moeten zijn van de persoonlijke, emotionele, financiële en fysieke gevolgen van zorgverlening. Steun van echtgenoten en familieleden kan de gevolgen van de mantelzorg ongedaan maken nadat deze is vastgesteld. Het gaat verder dan de mantelzorger alleen: familie en vrienden moeten een actieve rol spelen in het zorgverleningsproces. Kolonels, verpleegsters, artsen, maatschappelijk werkers en zelfs andere leden van de gemeenschap kunnen voor de bejaarde persoon zorgen. Alle familieleden worden aangemoedigd zich te informeren over de specifieke behoeften van volwassenen ouder dan zestig jaar en te helpen bij het kennen van de grote veranderingen die zich in de komende jaren bij gevorderde leeftijd kunnen voordoen. Individuele zorgverlening kan bestaan uit: 24-uurs zorg, hulp bij persoonlijke behoeften, begeleid wonen, of zelfs fulltime verpleging.

De zorg voor bejaarden kan een uitputtende fysieke taak zijn en kan lichamelijk belastend zijn voor de patiënt en de familie. L supplementatie is nuttig om de levenskwaliteit te verbeteren. De juiste supplementen, voeding, lichaamsbeweging, veranderingen in levensstijl, ondersteuning van zorgverleners en zelfs familieleden kunnen van essentieel belang zijn bij de behandeling van een ziekte. Onderzoek toont aan dat supplementen de levenskwaliteit van oudere volwassenen kunnen verbeteren. Het kan ook de fysieke en mentale toestand van de patiënt verbeteren en de gezondheid van andere familieleden verbeteren. Ouderenzorg is van vitaal belang voor het welzijn van ouderen, en het is geen last die lichtvaardig moet worden opgenomen.

Lees meer

Indicatie wijkverpleging 
Seniorencoach